Prskanje posle setve

PSS Sremska Mitrovica na svojim parcelama nakon setve ratarskih kultura danas je radila tretmane prskanja [...]

Od proizvodnje do izvoza

Stručnjaci za zaštitu bilja naše službe između ostalih poslova, vrše i zdravstvene preglede pošiljki namenjenih [...]

Sektor biljne proizvodnje

Najvažnije aktivnosti ovog sektora u okviru PSS Sremska Mitrovica, jesu organizacija i izvođenje poslova u [...]