LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KVALITETA SEMENA

U sklopu Poljoprivredne stručne službe d.o.o. Sremska Mitrovica nalazi se i laboratorija za ispitivanje kvaliteta semena na adresi:Svetog Dimitrija 21,S.Mitrovica.

 Semenska laboratorija pruža usluge informativnog ispitivanja semena ratarskih i povrtarskih kultura.Analiza semena se obavlja u skladu sa važećim pravilima  za informativnu analizu semena.Delatnost laboratorije obuhvata ispitivanje fiziologije semena.Uzeti uzorci semena po prijemu u laboratoriju se stavljaju na ispitivanje kvaliteta semena.

U okviru ispitivanja kvaliteta semena ispituju se fizičko-fiziološka svojstva semena.

 Od fizioloških pokazatelja semena utvruđuju se:

     -Čistoća semena

     -Klijavost semena

     -Sadržaj vlage u semenu

     -Masa 1000 zrna

  Metode kojima se ispituje klijavost semena su:metoda na filter papiru,između filter papira i metoda na sterilnom pesku.Iz Službenog lista po pravilniku o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja: Službeni list SFRJ 47/1987  vrednosti najmanje klijavo sti semena  najčešće analiziranih ratarskih kultura su sledeće:

Biljna vrsta koja se analizira

Najmanja klijavost (%)

Beta vulgaris (Šećerna repa)

                                 80

Glycine max (Soja)

                                  75

Helianthus annuus (Suncokret)

                                  80        

Triticum aestivum (Pšenica)

                                  75

Zea mays (Kukuruz)

                                   90

   Proverom kvaliteta semena svi komitenti dobijaju informativni izveštaj o analizi dostavljenih uzoraka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *