Savetodavni poslovi

Odeljenje za savetodavstvo obavlja poslove koje se odnose na praćenje i koordinaciju rada poljoprivrednog gazdinstva u cilju unapređenja, konkurentnosti i profitabilnosti, kao i  proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane, očuvanje prirodnih resursa i zaštite životne sredine.

Sprovođenjem mera i programa unapređenja rada savetodavaci planiraju edukativni program; pripremaju i predlažu oblasti za primenjena istraživanja u poljoprivredi; programiranje i sprovođenje mera za podršku interesnog udruživanja cilju unapređenja proizvodnje i plasmana poljoprivredno prehrambenih proizvoda na domaćim i inostranim tržištima; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti savetodavstva i oblasti interesnog udruživanja; praćenje stanja i predlaganje mera za revitalizaciju i unapređenje razvoja zemljoradničkog zadrugarstva; obavljaju i druge poslove iz oblasti poljoprivrede.

Definicije savetodavstva su veoma brojne. Ovde ćemo izdvojiti samo neke, radi prikaza pomenute evolucije u „savetodavnoj nauci“, kako je naziva holandski teoretičar Nils Roling (Niels Rölling).   „Savetodavstvo je služba ili sistem koji, kroz edukacione procedure, pomaže farmerima u usavršavanju metoda i tehnika poljoprivredne proizvodnje, vođenja gazdinstva/farme, povećavanju prihoda i produktivnosti proizvodnje, poboljšavanju nivoa  ‐  životnog standarda i podizanju socijalnih i obrazovnih standarda na selu“. (Maunder 1973: 3.) „Osnovni cilj savetodavstva je edukacija  ‐  da se pomogne farmerima da ovladaju novim informacijama i razviju nove sposobnosti. Ostali ciljevi su: da se pomogne farmerima da dođu do novih resursa, da se prenesu rezultati naučnih istraživanja, da se pruži moralna podrška, da se farmeri treniraju u donošenju odluka/odlučivanju, da se usmere na proizvodnju određenih useva“. (Mosher 1978: 10)

PSS Sremska Mitrovica prati devet savetodavaca od toga:

  • Pet savetodavca ratarsko-povrtarskog smera
  • Dva savetodavca zaštite bilja:
  • Jedan savetodavac voćarsko vinogradarskog smera

Jedan savetodavac zaštite životne sredine