Odeljenje za stručne poslove u poljoprivredi

Zdravstveni i stručni pregled useva i objekata za proizvodnju semena i rasada poljoprivrednog bilja

Kontrola proizvodnje semena podrazumeva pregled dokumentacije o poreklu upotrebljenog semena i preglede u toku vegetacije na osnovu prijave proizvodnje semenskog useva. Pregledom dokumentacije utvrđuje se poreko semena, vrsta, sorta i kategorija. Tokom vegetacije na parcelama za proizvodnju semena i rasada poljoprivrednog bilja, vrše se vizueni pregledi i određuje da li usev  ispunjava propisane uslove. Na osnovu izvršenih pregleda, zapisnika o kontroli proizvodnj i uverenja o zdravstvnom stanju semenskog useva Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izdaje Uverenje o priznavanju semenskog usva za svaku prijavljenu parcelu.

 

Zdravstveni i stručni pregledi useva i objekata za proizvodnju sadnog materijala voćaka, vinove loze i ruža

Kontrola proizvodnje sadnog materijala voćaka, vinove loze i ruža podrazumeva pregled dokumentacije o poreklu upotrebljenog sadnog materijala i preglede u toku vegetacije na osnovu prijave proizvodnje sadnog materijala. Pregledom dokumentacije utvrđuje se poreko sadnog materijala, vrsta, sorta i kategorija. Tokom vegetacije u rastilima, matičnim zasadima vrše se vizueni pregledi i uzorkovanje i određuje da li sadni materijal ispunjava propisane uslove. Na osnovu izvršenih pregleda, zapisnika o kontroli proizvodnje i uverenja o zdravstvnom stanju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izdaje Sertifikat o proizvodnji sadnog materijala za svaki prijavljeni objekat.

 

Sprovođenje Programa mera zaštite zdravlja bilja

 

U okviru Programa mera zaštite zdravlja bilja sprovodi se:

  • Stalni nadzor nad svim usevim i zasadima od značaja za Republiku Srbiju, kroz beleženje, prikupljanje i obradu podataka o prisustvu ili odsustvu štetnih organizma na bazi fitosanitarnih pregleda, praćnja i provere zdravstvenog stanja.
  • Poseban nadzor nad štetnim organizmima,  sprovodi se u utvrđenim vremenskim rokovima, radi otkrivanja štetnih organizama ili utvrđivanja osobnosti njihov popuacije ili utvrđivanja granice područja u kome su prisutni ili odsutni. Poseban nadzor se vrši u sedećim usevima: krompiru, jabučastom i koštičavom voću, vinovoj lozi, malini, lubenici, paradajzu,  kukuruzu, nad insektima.  
  • Postkarantinski nadzor  u proizvodnim zasadima poreklom od materijala iz uvoza (vizuelni pregledi i uzorkovanje u trajanju od jedne do dve godine).
  • Edukaciju i stalno informisanje držaoca bilja o značaju sprovođenja mera za sprečavanje pojave, rano otkrivanje, praćenje, suzbijanje i iskorenjavanje štetnih organizama.

.

Kontrola bilja i biljnih proizvoda namenjenih izvozu

Kontrola bilja i biljnih proizvoda namenjenih izvozu  podrazumeva  pregled dokumentacije, bilja i biljnih proizvoda, prevoznih sredstava, ambalaže na osnovu zahteva izvoznika.

 

Sektor stočarstva

Samostalni stručni saradnici PSS Sremska Mitrovica sprovode  glavni odgajivački program  na teritoriji koju pokriva a u sklopu mreže Regionalnih odgajivačkih organizacija AP Vojvodine.

Regionalna odgajivačka organizacija PSS Sremska Mitrovica izvršava poslove predviđene  Zakonom o stočarstvu i Glavnim odgajivačkim programom  i to:

1) učestvuje u odabiru kvalitetnih priplodnih grla za uvođenje u priplod

2) vrši ocenjivanje i razvrstavanje u klase kvalitetne priplodne stoke

3) vrši linearnu ocenu prvotelki i učestvuje

4) sprovodi superkontrole kod kontrole mlečnosti,

5) učestvuje u odabiru bikovskih majki u skladu sa važećim pravilnicima i/ili glavnim odgajivačkim programom,

6) pod kontrolom GOO, a na zahtev odgajivača, može da daje preporuke odgajivačima priplodnih i kvalitetnih priplodnih grla pri izradi planova osemenjavanja krava i junica,

7) obrađuje podatke iz osnovne matične evidencije

8) kontroliše i verifikuje izveštajnu dokumentaciju i kvartalno je dostavlja glavnoj odgajivačkoj organizaciji,

9) kontroliše da li osnovne odgajivačke organizacije

10) radi i druge poslove predviđene glavnim odgajivačkim programom.

Poslovi samostalnog stručnog saradnika  obavljaju se  kontinuirano tokom cele godine uz saradnju sa Glavnom i Osnovnim odgajivačkim organizacijama, poljoprivrednim proizvođačima  i Udruženjima proizvođača. Pod ovim se podrazumevaju sledeći poslovi: