Od proizvodnje do izvoza

Stručnjaci za zaštitu bilja naše službe između ostalih poslova, vrše i zdravstvene preglede pošiljki namenjenih izvozu istih na svetsko tržište. Sam postupak čini više operacija prikazanih u videu ispod i obuhvata:-vizuelne preglede prevoznog sredstva, -ambalaže i bilja na mestu utovara, kao i -neophodne dokumentacije.Kada se utvrdi da pošiljka bilja nije zaražena štetnim organizmima tj. da ispunjava propisane fitosanitarne uslove izdaje se fitosanitarni sertifikat za izvoz.